اسفند 1395

یکم الی  26 اسفند ماه

 هتل های 2 ستاره - از 600،000 تومان

هتل
قیمت 3 شب
(تومان)
قیمت 4 شب
(تومان)
تاریخ
مشخصات آژانس
ویلای شباویز 2 تخته: 600،000 2 تخته: 650،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
ویلای شباویز 2 تخته: 700،000
 3 تخته: 670،000
4 و 5 تخته: 630،000
2 تخته: 750،000
 3 تخته: 720،000
4 و 5 تخته: 690،000
یکم الی 26 اسفند ماه آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
آبادگران با ناهار 2 تخته: 810،000 2 تخته: 930،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570

 هتل های 3 ستاره - از 720،000 تومان

ویلایی سیمرغ 2 تخته: 720،000
 3 تخته: 700،000
4 و 5 تخته: 680،000
2 تخته: 780،000
 3 تخته: 760،000
4 و 5 تخته: 750،000
یکم الی 26 اسفند ماه آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
ویلایی سیمرغ 2 تخته: 722،000 2 تخته: 782،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
پارس نیک 2 تخته: 750،000 2 تخته: 800،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
جام جم  2 تخته: 870،000  2 تخته: 940،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
قائم فاز 2 2 تخته: 870،000
 3 تخته: 850،000
3 تخته + سرویس: 8500،000
2 تخته: 950،000
 3 تخته: 950،000
3 تخته + سرویس: 930،000
یکم الی 26 اسفند ماه آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
سارا 2 تخته: 850،000 2 تخته: 900،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
سارا 2 تخته: 900،000
 3 تخته: 880،000
سوییت رویال 3 تخته: 9500،000
2 تخته: 970،000
 3 تخته: 960،000
3 تخته + سرویس: 990،000
یکم الی 26 اسفند ماه آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
شایلی  2 تخته ممتاز: 920،000
 2 تخته لوکس: 950،000
 2 تخته ممتاز: 1،020،000
 2 تخته لوکس: 1،050،000
یکم الی 26 اسفند ماه آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
پارسیان با ناهار 2 تخته: 930،000 2 تخته: 1،090،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
آرامش 2 تخته: 1،010،000 2 تخته: 1،140،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570

هتل های چهار ستاره از 1،010،000 تومان

آرامیس  2 تخته: 1،010،000  2 تخته: 1،140،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570

هتل های پنج ستاره از 1،360،000 تومان

هتل داریوش  2 تخته: 1،360،000  2 تخته: 1،570،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570
هتل شایان  2 تخته: 1،360،000  2 تخته: 1،570،000 یکم الی 25 اسفند ماه آژانس شکوه ایرانیان
اصفهان، بزرگمهر
031-2665570


تعداد بازدید مطلب : 3045
برچسب ها
مطالب مرتبط

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی